Boys Basketball: Charleston v. Malden (Feb. 10)

Wednesday, February 11, 2015
By David Jenkins

Charleston defeated Malden 83-69 on Tuesday, Feb. 10, 2015, at Charleston High School.