Charleston v. Jackson boys basketball

Wednesday, February 3, 2016
By Chris Pobst ~ Standard Democrat

The Charleston Bluejays defeated Jackson 68-59 Tuesday, Feb. 2, 2016 in Charleston, Mo.