Baseball: Sikeston v. Farmington

Wednesday, April 5, 2017
By Chris Pobst ~ Standard Democrat

The Sikeston Bulldogs baseball team defeated Farmington 13-2 Wednesday, April 5, 2017, at VFW Memorial Stadium in Sikeston.